PŘIHLÁŠENÍ REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

Registrovaní uživatelé systému mohou nahlížet do ceníku a objednávat zboží v sekci Klenotnických polotovarů.

ŽÁDOST O REGISTRACI UŽIVATELE

Pokud chcete objednávat zboží v kategorii Klenotnických polotovarů, použijte následující formulář. Žádost o registraci bude zpracována naším zástupcem a budete kontaktován(a) během následujících dnů.

Odesláním registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů.

VYHLEDÁVÁNÍ

Vyhledejte zboží podle názvu, čísla produktu nebo popisu.

Investiční zlato > Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Soliter a.s. IČ 0480835 se sídlem v Jablonci nad Nisou (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: Nádražní 148/10, Jablonec nad Nisou, 466 45, email: info@soliter.cz, telefon: 483 347 515.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem a účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce neuchovává osobní údaje v databázi e-shopu. Vaše osobní údaje jsou použity pouze pro zpracování objednávky a odeslání objednaného zboží.
 2. Správce uchovává osobní údaje pouze v účetní databázi, kde byla vytvořena faktura za objednané zboží. Osobní údaje jsou zde uchovány po zákonnou dobu vyplývající ze zákona o účetnictví č. 235/2004 Sb. a ze zákona č. 563/1991 Sb.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: podílející se na dodání zboží a služeb, na realizaci plateb vyplývajících ze smlouvy a případně osoby zajišťující podpůrné služby e-shopu.
 2. Podpůrné služby e-shopu jsou: administrace webu.
 3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje dalším stranám nebo do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 1. Zákazníci e-shopu s investičním zlatem: vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje slouží pouze k jednorázovému vyřízení objednávky a nejsou dále uchovány, není nutné žádat o jejich vymazání, není možné je editovat a není možné je exportovat.
 2. Partneři klenotnických polotovarů: osobní údaje jsou uloženy v naší vnitropodnikové databázi partnerů. Pokud si přejete tyto údaje změnit, obraťte se na naše obchodní oddělení.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce používá zabezpečený přístup na web, šifrování hesel partnerů klenotnických polotovarů v databázi, provádí pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.
 2. Seznámení se s těmito podmínkami vyjadřujete zaškrtnutím možnosti „Rozumím podmínkám poskytnutí osobních údajů“ v internetovém formuláři.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní správce na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

SOLITER, a.s. - Nádražní 148/10, 46601 Jablonec nad Nisou, Czech Republic