PŘIHLÁŠENÍ REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

Registrovaní uživatelé systému mohou nahlížet do ceníku a objednávat zboží v sekci Klenotnických polotovarů.

ŽÁDOST O REGISTRACI UŽIVATELE

Pokud chcete objednávat zboží v kategorii Klenotnických polotovarů, použijte následující formulář. Žádost o registraci bude zpracována naším zástupcem a budete kontaktován(a) během následujících dnů.

Odesláním registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů.

VYHLEDÁVÁNÍ

Vyhledejte zboží podle názvu, čísla produktu nebo popisu.

Podmínky výkupu zlata a stříbra v provozovnách Soliter a.s.

1. Rozsah a způsob výkupu provozoven Soliter, a.s.


1.1. Rozsah výkupu drahých kovů

Vedení společnosti určuje síť prodejen, prodejní místa a jednotlivé pracovníky, kteří vykupují drahé kovy.

 

1.2. Způsob výkupu

Pracovníci vykupují zlaté zlomky, zlaté mince a ostatní drahé kovy od obyvatel starších 18-ti let za stanovené výkupní ceny. Výkup se provádí po zjištění totožnosti prodávajícího.

 

2. Ohodnocování zlomků drahých kovů při výkupu

 

2.1. Vykupující pracovníci ohodnocují zlomky drahých kovů při výkupu takto :

 

a)     ryzost DK zjišťují především podle úřední značky (puncu) nebo črtem na prubířském kameni (buližníku), srovnáním pomocí zkušebních kyselin s črtem jehel známé ryzosti. Přejímání slitin DK pouze odhadem je nepřípustné.

Vykupující je povinen vyzkoušet pomocí magnetu nepřítomnost jiného kovu a chemickou reakci kyseliny při črtu na kameni nechat působit cca jednu minutu.

 

b)     nelze-li takto ryzost bezpečně zjistit, zjišťuje se obsah DK tavením a stanovením ryzosti homogenního slitku. Tyto zkoušky provádí Puncovní úřad a jeho pobočky individuálně na vyžádání a náklady zákazníka. Puncovní úřad vydává ke slitku písemné ověření (úřední nález). Úřední nález ryzosti a hmotnosti slitku je uveden na sáčku, ve kterém je slitek úředně zapečetěn. Tyto zkoušky též provádí laboratoř společnosti SOLITER, a.s.

U stříbrných slitků, které pro jejich velikost nelze do sáčku uzavřít, je sáček s úředním nálezem přiložen a slitek se identifikuje podle údajů vyražených na slitku (znak na slitky, číslo úředního nálezu, ryzost a hmotnost), které musí být totožné s údaji na sáčku.

U zlatých slitků zkoušených chemicky jsou na úředním nálezu dva údaje :

- hmotnost a ryzost vlastního slitku

- hmotnost ryzího kovu po chemické zkoušce

Ryzí kov z chemické zkoušky je uzavřen v samostatném sáčku, na kterém je uvedena jeho hmotnost a číslo úředního nálezu, buĂŻ uvnitř sáčku se slitkem nebo v sáčku přiloženém k většímu slitku. Tyto drahé kovy je nutno vykupovat jako dvě položky o rozdílných ryzostech.

 

c)     úředně ověřené slitky balí Puncovní úřad do dvojitého bezpečnostního sáčku. Při přejímce slitku od obyvatel je nutné vždy překontrolovat neporušenost pomocného i úředního sáčku a celistvost ochranného ornamentu.

 

d)     znalecký posudek nenahrazuje úřední nález Puncovního úřadu.

 

e)     označení slitků Puncovním úřadem :

- zlaté slitky do 50 g a stříbrné slitky do 1.500 g – označeno znakem na slitky

- zlaté slitky od 50 g do 1.500 g – označeno znakem na slitky a číslem úředního nálezu

- na ostatních slitcích budou vyraženy – znak na slitky, číslo úředního nálezu, hmotnost a ryzost.

 

f)     požaduje-li zákazník pouze zjištění ryzosti na kameni nebo zvážení zlomků, vyúčtování za tuto službu se provede dle platného ceníku.

 

2.2. Nabízené DK musí být před převzetím prohlédnuty a prozkoumány, zda v nich není přimíchán nepravý kov nebo předmět s nižší ryzostí. Zlomky i další vykupované předměty z DK, které mají být koupeny za výkupní cenu materiálu, musí být důkladně očištěny, vyjmuty kameny a odstraněny všechny ostatní materiály (cín, smalt, pérka z karabinek a kroužků, nepravé nýty, apod.) i jiné náplně z dutých předmětů (např. nepravým kovem vyztužené pláště, nepravé nebo vyplněné oblíky apod.).

 

2.3. Vykupující musí otevřít sáček se slitkem, úředně uzavřeným Puncovním úřadem, v přítomnosti zákazníka, pokud není balen v průhledné fólii, aby se přesvědčil, že sáček obsahuje drahý kov a překontroloval hmotnost uvedenou na sáčku. Pro vykoupení slitku jsou postačující údaje uvedené na zapečetěném sáčku, předložení bolety není podmínkou výkupu.

 

2.4. Při výměně a výkupu zlatých a stříbrných zpracovatelských odpadů, pilin, odstřižků a jiných odpadů, u kterých není zjištěna ryzost kovu, následuje tento postup :

Před zákazníkem budou veškeré odpady zváženy, uzavřeny a zapečetěny do obalu a podepsány. Dále bude vyplněn Protokol o předání / převzetí k tavbě. Takto zabezpečené odpady budou předány tavební komisi.

Vykupující má právo v pochybnostech výkup zcela odmítnout.

 

3. Výkup zlatých zlomků a mincí

 

3.1. Předmět výkupu a stanovení ryzosti

a) zlaté zlomky se vykupují v těchto ryzostech

- označené

- neoznačené

24 KT předměty (999,9)                            za 999/000

22 KT předměty (916/000)                        za 900/000

18 KT předměty (750/000)                        za 735/000

14 KT předměty (585/000)                        za 570/000

9 KT zlaté výrobky (375/000)    za 360/000

8 KT zlaté výrobky (333/000)    za 310/000

6 KT zlaté výrobky – úředně

označené 250/000                     za 230/000

zlat. výrobky označené NG nebo

NZ                                                              za 200/000

 

b) zlaté mince se přijímají s přihlédnutím na čistotu povrchu za skutečnou hmotnost zjištěnou převážením a v ryzostech, které pro ně přiznává Emitující banka. U zlatých mincí se zkouška črtem na kameni neprovádí.

 

c) zlaté slitky se vykupují pouze po předchozím zjištění ryzosti Puncovním úřadem se srážkou 10/1000.

 

d) zlaté předměty bez úředního označení se vykupují po zkoušce črtem na kameni a působením kyselin známé ryzosti se srážkou dle bodu 1.a.

 

e) zlaté můstky se vykupují následovně:

 

A - zcela čisté, bez zůstatku zubů a zjevných ocelových trnů:

- započítávaná hmotnost - 90% zjištěné hmotnosti

- ryzost - po zjištění črtem na kameni:

zjistěná započítávaná

916/000 750/000

650/000, 635/000 585/000

540/000 375/000

nižší ryzost 375/000

 

B - se sklovinou, ocelovými trny:

- započítávaná hmotnost - 70% zjištěné hmotnosti

- ryzost - viz výše

Pokud zákazník uvede ryzost vyšší než 750/000, musí být toto potvrzeno zkouškou na kameni a výkup je pak možné provést za ryzost 750/000 a ve hmotnosti uvedené výše.

 

4. Výkup stříbrných zlomků a mincí

 

4.1.Předmět výkupu a stanovení ryzosti

 

a) stříbrné předměty opatřené úřední značkou, dle které lze určit ryzost, se vykupují se srážkou 20/000.

 

b) stříbrné mince se vykupují ve zjištěné hmotnosti s přihlédnutím k čistotě povrchu a ryzosti se srážkou 10/000.

 

c) stříbrné slitky se vykupují na základě úředního nálezu Puncovního úřadu se srážkou 20/000.

 

5. Vystavování dokladů a proplácení zlomků drahých kovů


5.1. Zjištěná ryzost a hmotnost všech vykupovaných zlomků musí být potvrzena na dokladech vykupujícím pracovníkem. Jako doklad o výkupu používají provozovny výkupové paragony nebo počítačový výstup (doklad) s těmito náležitostmi :

- popis předmětů (např. zlatý prsten, zlatý dukát, zlaté zlomky, ...)

- hmotnost zjištěná převážením

- zjištěná ryzost

- přepočtená hmotnost

- u zlata na ryzí kov

- u stříbra na ryzí kov

- výkupní cena na 1 g přepočtené hmotnosti

- počet vykoupených kusů – pokud je tento počet zjistitelný přepočítáváním a kdy vykupovaný předmět tvoří ucelený kus. Při výkupu zlatých mincí je nutno uvádět vždy počet kusů.

- výkupní cena celkem

- datum výkupu

- podpis vykupujícího

Proplácení zlomků drahých kovů se provádí z pokladní hotovosti.

 

5.2. Vykoupené zlomky DK musí být roztříděny podle ryzosti a nesmějí být spolu smíchány. Zlaté zlomky a zlaté mince musí být řádně uloženy v trezoru, stříbrné zlomky a mince v uzamykatelné skříni.

 

5.3. Provozovny pověřené výkupem DK musí mít na viditelném místě umístěny :

- podmínky výkupu drahých kovů od občanů (obchodní podmínky)

- cena za 1 g ryzího Au a Ag pro daný den

- vyobrazení českých puncovních značek

 

5.4. Provozovna pověřená výkupem DK je povinna na požádání předložit kontrolnímu orgánu „Pokyny pro provádění výkupu drahých kovů“. Dále musí mít k dispozici :

- zákon č. 539/92, vyhlášku č. 53/1993 Sb. a zákon č. 363/2003 Sb.

- seznam puncovních značek platných na území ČR.

 

 

SOLITER, a.s.

Nádražní 10/148, Jablonec nad Nisou

IČ : 00480835, DIČ : CZ00480835

tel. : 602 462 582

e-mail : info@soliter.cz, www.soliter.cz

V Jablonci nad Nisou 19. 3. 2010

SOLITER, a.s. - Nádražní 148/10, 46601 Jablonec nad Nisou, Czech Republic