PŘIHLÁŠENÍ REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

Registrovaní uživatelé systému mohou nahlížet do ceníku a objednávat zboží v sekci Klenotnických polotovarů.

ŽÁDOST O REGISTRACI UŽIVATELE

Pokud chcete objednávat zboží v kategorii Klenotnických polotovarů, použijte následující formulář. Žádost o registraci bude zpracována naším zástupcem a budete kontaktován(a) během následujících dnů.

Odesláním registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů.

VYHLEDÁVÁNÍ

Vyhledejte zboží podle názvu, čísla produktu nebo popisu.

Podmínky výkupu zlata a stříbra v provozovnách Soliter a.s.

1. Rozsah a způsob výkupu DK v provozovnách Soliter, a.s.


1.1. Rozsah výkupu drahých kovů (DK)

Vedení společnosti určuje síť prodejen, prodejní místa a jednotlivé pracovníky, kteří vykupují drahé kovy.

 

1.2. Způsob výkupu

Pracovníci vykupují zlaté zlomky, zlaté mince, investiční zlato a ostatní drahé kovy od obyvatel starších 18-ti let za stanovené výkupní ceny. Výkup se provádí po zjištění totožnosti prodávajícího.

 

2. Ohodnocování zlomků drahých kovů při výkupu

 

2.1. Vykupující pracovníci ohodnocují drahé kovy při výkupu takto :

 

a)     ryzost DK zjišťují především podle úřední značky (puncu) nebo črtem na prubířském kameni (buližníku), srovnáním pomocí zkušebních kyselin s črtem jehel známé ryzosti. Přejímání slitin DK pouze odhadem je nepřípustné.

Vykupující je povinen vyzkoušet pomocí magnetu nepřítomnost magnetického kovu a přestřižením vyloučit přítomnost i nemagnetického kovu. Chemickou reakci kyseliny při črtu na kameni je třeba nechat působit cca jednu minutu.

 

b)     nelze-li takto ryzost bezpečně zjistit, zjišťuje se obsah DK tavením a stanovením ryzosti homogenního slitku. Tyto zkoušky provádí Puncovní úřad a jeho pobočky individuálně na vyžádání a náklady zákazníka. Puncovní úřad vydává ke slitku písemné ověření (úřední nález). Úřední nález ryzosti a hmotnosti slitku je uveden na sáčku, ve kterém je slitek úředně zapečetěn. Tyto zkoušky též provádí laboratoř společnosti SOLITER, a.s.

U stříbrných slitků, které pro jejich velikost nelze do sáčku uzavřít, je sáček s úředním nálezem přiložen a slitek se identifikuje podle údajů vyražených na slitku (znak na slitky, číslo úředního nálezu, ryzost a hmotnost), které musí být totožné s údaji na sáčku.

U zlatých slitků zkoušených chemicky jsou na úředním nálezu dva údaje :

- hmotnost a ryzost vlastního slitku

- hmotnost ryzího kovu po chemické zkoušce

Ryzí kov z chemické zkoušky je uzavřen v samostatném sáčku, na kterém je uvedena jeho hmotnost a číslo úředního nálezu, buď uvnitř sáčku se slitkem, nebo v sáčku přiloženém k většímu slitku. Tyto drahé kovy je nutno vykupovat jako dvě položky o rozdílných ryzostech.

 

c)     úředně ověřené slitky balí Puncovní úřad do dvojitého bezpečnostního sáčku. Při přejímce slitku od obyvatel je nutné vždy překontrolovat neporušenost pomocného i úředního sáčku a celistvost ochranného ornamentu.

 

d)     znalecký posudek nenahrazuje úřední nález Puncovního úřadu.

 

e)     označení slitků Puncovním úřadem :

- zlaté slitky do 50 g a stříbrné slitky do 1.500 g – označeno znakem na slitky

- zlaté slitky od 50 g do 1.500 g – označeno znakem na slitky a číslem úředního nálezu

- na ostatních slitcích budou vyraženy – znak na slitky, číslo úředního nálezu, hmotnost a ryzost.

 

f)     požaduje-li zákazník pouze zjištění ryzosti na kameni nebo zvážení zlomků, vyúčtování za tuto službu se provede dle platného ceníku (50 Kč / 1 ks).

 

2.2. Nabízené DK musí být před převzetím prohlédnuty a prozkoumány, zda v nich není přimíchán nepravý kov nebo předmět s nižší ryzostí. Zlomky i další vykupované předměty z DK, které mají být koupeny za výkupní cenu materiálu, musí být důkladně očištěny, vyjmuty kameny a odstraněny všechny ostatní materiály (cín, smalt, pérka z karabinek a kroužků, nepravé nýty, apod.) i jiné náplně z dutých předmětů (např. nepravým kovem vyztužené pláště, nepravé nebo vyplněné oblíky apod.).

 

2.3. Vykupující musí otevřít sáček se slitkem, úředně uzavřeným Puncovním úřadem, v přítomnosti zákazníka, pokud není balen v průhledné fólii, aby se přesvědčil, že sáček obsahuje drahý kov a překontroloval hmotnost uvedenou na sáčku. Pro vykoupení slitku jsou postačující údaje uvedené na zapečetěném sáčku, předložení bolety není podmínkou výkupu.

 

2.4. Při výměně a výkupu zlatých a stříbrných zpracovatelských odpadů, pilin, odstřižků a jiných odpadů, u kterých není zjištěna ryzost kovu, následuje tento postup :

Před zákazníkem budou veškeré odpady zváženy, uzavřeny a zapečetěny do obalu a podepsány. Dále bude vyplněn Protokol o předání / převzetí k tavbě. Takto zabezpečené odpady budou předány tavební komisi.

Vykupující má právo v pochybnostech výkup zcela odmítnout.

 

3. Výkup zlatých zlomků a mincí

 

3.1. Předmět výkupu a stanovení ryzosti

a) zlaté zlomky označené puncovní značkou se vykupují v těchto ryzostech:

24 KT předměty (999,9)

22 KT předměty (916/000)

18 KT předměty (750/000)

14 KT předměty (585/000)

9 KT zlaté výrobky (375/000)

8 KT zlaté výrobky (333/000)

6 KT zlaté výrobky – úředně

označené 250/000

 

b) zlaté mince se přijímají s přihlédnutím na čistotu povrchu za skutečnou hmotnost zjištěnou převážením a v ryzostech, které pro ně přiznává Emitující banka. U zlatých mincí se zkouška črtem na kameni neprovádí.

 

c) zlaté slitky se vykupují pouze po předchozím zjištění ryzosti Puncovním úřadem nebo Soliterem, a.s.

 

d) zlaté předměty bez úředního označení se vykupují po zkoušce črtem na kameni a působením kyselin známé ryzosti se srážkou 10/1000.

 

e) zlaté můstky se vykupují následovně:

 

A - zcela čisté, bez zůstatku zubů a zjevných ocelových trnů:

- započítávaná hmotnost - 90% zjištěné hmotnosti

- ryzost - po zjištění črtem na kameni:

zjištěná --- započítávaná

916/000 --- 750/000

650/000 --- 585/000

635/000 --- 585/000

540/000 --- 375/000

nižší ryzost --- 375/000

 

B - se sklovinou, ocelovými trny:

na náklady zákazníka dojde k demontáži skloviny a ocelových trnů (300 Kč / pol.), která se odečítá od výkupní ceny stanovené dle bodu e).

 

f) investiční zlato - cihličky: viz samostatné pokyny a ceník.

 

Výkup stříbrných zlomků a mincí

 

4.1.Předmět výkupu a stanovení ryzosti

 

a) stříbrné předměty opatřené úřední značkou, dle které lze určit ryzost, se vykupují se srážkou 10/000.

 

b) stříbrné mince se vykupují ve zjištěné hmotnosti s přihlédnutím k čistotě povrchu a ryzosti se srážkou 10/000.

 

c) stříbrné slitky se vykupují na základě úředního nálezu Puncovního úřadu se srážkou 20/000.

 

5. Vystavování dokladů a proplácení zlomků drahých kovů


5.1. Zjištěná ryzost a hmotnost všech vykupovaných zlomků musí být potvrzena na dokladech vykupujícím pracovníkem. Jako doklad o výkupu používají provozovny výkupové paragony nebo počítačový výstup (doklad) s těmito náležitostmi :

- popis předmětů (např. zlatý prsten, zlatý dukát, zlaté zlomky, ...)

- hmotnost zjištěná převážením

- zjištěná ryzost

- přepočtená hmotnost

- u zlata na ryzí kov

- u stříbra na ryzí kov

- výkupní cena na 1 g přepočtené hmotnosti

- počet vykoupených kusů – pokud je tento počet zjistitelný přepočítáváním a kdy vykupovaný předmět tvoří ucelený kus. Při výkupu zlatých mincí je nutno uvádět vždy počet kusů.

- výkupní cena celkem

- datum výkupu

- podpis vykupujícího

Proplácení zlomků drahých kovů se provádí z pokladní hotovosti.

 

5.2. Vykoupené zlomky DK musí být roztříděny podle ryzosti a nesmějí být spolu smíchány. Zlaté zlomky a zlaté mince musí být řádně uloženy v trezoru, stříbrné zlomky a mince v uzamykatelné skříni.

 

5.3. Provozovny pověřené výkupem DK musí mít na viditelném místě umístěny :

- podmínky výkupu drahých kovů od občanů (obchodní podmínky)

- cena za 1 g ryzího Au a Ag pro daný den

- vyobrazení českých puncovních značek

 

5.4. Provozovna pověřená výkupem DK je povinna na požádání předložit kontrolnímu orgánu „Pokyny pro provádění výkupu drahých kovů“. Dále musí mít k dispozici :

- zákon č. 539/92, vyhlášku č. 53/1993 Sb. a zákon č. 363/2003 Sb.

- seznam puncovních značek platných na území ČR.

 

 

SOLITER, a.s.

Nádražní 10/148, Jablonec nad Nisou

IČ : 00480835, DIČ : CZ00480835

tel. : 602 462 582

e-mail : info@soliter.cz, www.soliter.cz

V Jablonci nad Nisou 22. 2. 2022

SOLITER, a.s. - Nádražní 148/10, 46601 Jablonec nad Nisou, Czech Republic