PŘIHLÁŠENÍ REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

Registrovaní uživatelé systému mohou nahlížet do ceníku a objednávat zboží v sekci Klenotnických polotovarů.

ŽÁDOST O REGISTRACI UŽIVATELE

Pokud chcete objednávat zboží v kategorii Klenotnických polotovarů, použijte následující formulář. Žádost o registraci bude zpracována naším zástupcem a budete kontaktován(a) během následujících dnů.

Odesláním registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů.

VYHLEDÁVÁNÍ

Vyhledejte zboží podle názvu, čísla produktu nebo popisu.

Klenotnické polotovary > Všeobecné podmínky pro vedení materiálového konta

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VEDENÍ MATERIÁLOVÉHO KONTA (Au, Ag)

I.

Každý zákazník, který nechává přepracovávat svůj materiál v SOLITER, a.s. (dále jen SOLITER nebo společnost) má automaticky zavedeno materiálové konto.

Na toto konto je zákazníkovi připsáno po analýze množství zlata nebo stříbra po srážce, které má k dispozici.

Při odběru zboží je mu naopak z konta odpočítána hmotnost odebraného zboží po srážce a fakturována cena za práci.

Uzavření kterékoliv kupní smlouvy a vystavení daňového dokladu je vždy chápáno jako souhlas s vedením materiálového konta a těmito všeobecnými podmínkami, které jsou závazné.

II.

Saldo na materiálovém kontě může být kladné a ve výjimečných případech i záporné. Při kladném saldu dluží materiál SOLITER zákazníkovi a při záporném saldu dluží materiál zákazník SOLITERu. U hmotnosti salda do mínusu do 5 gramů ryzího zlata a 20 gramů ryzího stříbra rozhoduje zaměstnanec na prodejně polotovarů. Nad tuto hmotnost rozhoduje o záporném saldu vedení společnosti. Záporné saldo je v kterémkoliv okamžiku dluhem zákazníka společnosti. Společnost může kdykoliv rozhodnout o dorovnání konta nebo vystavit zákazníkovi daňový doklad na hmotnost drahého kovu ve světové ceně (dop. fix dle databáze Kitco a kurzu KB devizy prodej). Splatnost takového daňového dokladu je ihned, nedohodnou-li se společnost a zákazník jinak.

Kladný zůstatek může zákazník společnosti odprodat za platné výkupní ceny.

III.

Zákazník je vždy přítomen u vážení materiálu. Vždy po vydání zboží má k dispozici na daňovém dokladu rekapitulaci drahého kovu na svém kontě, kterou potvrzuje svým podpisem. Na pozdější reklamace ohledně hmotnosti nemůže být brán zřetel.

IV.

Zákazník se řídí ceníkem za práci a služby i ceníkem za materiál včetně práce. Tzv. bonitní zákazníci mohou získat bonifikaci v podobě slevy na práci. O bonifikaci rozhoduje vedení společnosti. Úhrada probíhá bezprostředně nebo maximálně do 14-ti dní. Administrativně a technicky podlimitní odběr materiálu a zboží (u zlata pod 5 gramů a u stříbra pod 20 gramů) bude zařazen do kategorie cena 2, která je dle jednotlivých položek vyšší než standardní cena o 20% za výměnu. Materiál (odpad) pod tuto hmotnost se přijímá pouze s analýzou, pokud se se zákazníkem nedohodne SOLITER jinak.

V.

Analýzy drahých kovů provádí Puncovní úřad a jejich analýza je rozhodující ve vztahu k analýzám podnikových laboratoří.

VI.

Lhůty pro přepracování, vytěžení a zhotovení zboží z drahých kovů jsou závislé na technologické náročnosti a jsou se zákazníkem rámcově stanoveny při předávání materiálu.

VII.

SOLITER, a.s. si vyhrazuje právo odmítnout zákazníkovi přepracovat materiál nebo vydat materiál z materiálového konta, pokud zákazník dluží za daňové doklady jakoukoliv finanční částku.

VIII.

Případné spory se budou obě strany snažit řešit dohodou. V opačném případě rozhoduje příslušný soud v České republice.

SOLITER, a.s.

SOLITER, a.s. - Nádražní 148/10, 46645 Jablonec nad Nisou, Czech Republic