PŘIHLÁŠENÍ REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

Registrovaní uživatelé systému mohou nahlížet do ceníku a objednávat zboží v sekci Klenotnických polotovarů.

ŽÁDOST O REGISTRACI UŽIVATELE

Pokud chcete objednávat zboží v kategorii Klenotnických polotovarů, použijte následující formulář. Žádost o registraci bude zpracována naším zástupcem a budete kontaktován(a) během následujících dnů.

Odesláním registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů.

VYHLEDÁVÁNÍ

Vyhledejte zboží podle názvu, čísla produktu nebo popisu.

Klenotnické polotovary > Všeobecné podmínky pro vedení materiálového konta

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VEDENÍ MATERIÁLOVÉHO KONTA (Au, Ag)

I.

Každý zákazník, který nechává přepracovávat svůj materiál v SOLITER, a.s. (dále jen SOLITER nebo společnost) má automaticky zavedeno materiálové konto.

Na toto konto je zákazníkovi připsáno po analýze množství zlata nebo stříbra po srážce, které má k dispozici.

Při odběru zboží je mu naopak z konta odpočítána hmotnost odebraného zboží po srážce a fakturována cena za práci.

Uzavření kterékoliv kupní smlouvy a vystavení daňového dokladu je vždy chápáno jako souhlas s vedením materiálového konta a těmito všeobecnými podmínkami, které jsou závazné.

II.

Saldo na materiálovém kontě musí být kladné. Při kladném saldu dluží materiál SOLITER zákazníkovi.

Kladný zůstatek může zákazník společnosti odprodat za platné výkupní ceny. V případě zjištění, že po analýze puncovním úřadem je materiálové konto záporné, stává se dluhem zákazníka společnosti SOLITER. Zákazník má povinnost bezprostředně vyrovnat konto, a to buď dodáním chybějícího materiálu na konto, nebo mu bude vystaven daňový doklad na hmotnost drahého kovu (v přepočtu na ryzí) dle aktuálního ceníku. Splatnost takového dokladu je ihned, nedohodnou-li se společnost a zákazník jinak.

III.

Zákazník je vždy přítomen u vážení materiálu. Vždy po vydání zboží má k dispozici na objednávce nebo na daňovém dokladu předpokládanou rekapitulaci drahého kovu na svém kontě, kterou potvrzuje svým podpisem. Na pozdější reklamace ohledně hmotnosti nemůže být brán zřetel.

IV.

Zákazník se řídí ceníkem za práci a služby i ceníkem za materiál včetně práce. Tzv. bonitní zákazníci mohou získat bonifikaci v podobě slevy na práci. O bonifikaci rozhoduje vedení společnosti. Úhrada probíhá bezprostředně nebo maximálně do 14-ti dní. Administrativně a technicky podlimitní odběr materiálu a zboží (u zlata pod 10 gramů a u stříbra pod 20 gramů) bude zařazen do kategorie cena 2, která je dle jednotlivých položek vyšší než standardní cena o 20% za výměnu. Materiál (odpad) pod tuto hmotnost se přijímá pouze s analýzou, pokud se se zákazníkem nedohodne SOLITER jinak.

V.

Analýzy drahých kovů provádí Puncovní úřad a jejich analýza je rozhodující ve vztahu k analýzám podnikových laboratoří.

VI.

Lhůty pro přepracování, vytěžení a zhotovení zboží z drahých kovů jsou závislé na technologické náročnosti a jsou se zákazníkem rámcově stanoveny při předávání materiálu.

VII.

SOLITER, a.s. si vyhrazuje právo odmítnout zákazníkovi přepracovat materiál nebo vydat materiál z materiálového konta, pokud zákazník dluží za daňové doklady jakoukoliv finanční částku.

VIII.

Případné spory se budou obě strany snažit řešit dohodou. V opačném případě rozhoduje příslušný soud v České republice.

SOLITER, a.s.

SOLITER, a.s. - Nádražní 148/10, 46601 Jablonec nad Nisou, Czech Republic